Bredapas

Bredapas: Kortingspas gemeente Breda


De Bredapas is een kortingspas. Woont u in Breda en heeft u een laag inkomen dan kunt u de gratis BredaPas aanvragen. 

Aanvragen en Voorwaarden:

 
  • U woont in de gemeente Breda.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 6225 voor een alleenstaande of  € 12.450 voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.
  • Uw netto maand inkomen inclusief vakantiegeld is lager dan € 1815.  Het maakt niet uit of u alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend bent.
  • Studenten komen niet in aanmerking voor een BredaPas, tenzij zij één of meer kinderen hebben.
  • Huishoudens in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of gemeentelijke schuldregeling komen in aanmerking voor een BredaPas.
  • De aanvraag kan worden behandeld als u alle gevraagde bewijsstukken met het aanvraagformulier meestuurt.
Bredapas aanvragen: 
https://www.breda.nl/bredapas-aanvragen
 
 
 
Home
Online Instrumenten
 
 
 
Tweets van @Hetmuziekhuis
 
 

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen